DYREKTORZY SZKOŁY

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku w okresie 80 lat swego istnienia miał 14 dyrektorów.
Poniżej zamieszczamy imiona i nazwiska dyrektorów sprawujących swój urząd
w tej szkole oraz daty w których zajmowali stanowiska dyrektorskie.
 1920 - 1922 inż. Eugeniusz Dąbrowski
1923 - 1925 inż. Kamiński.
1925 - 1934 inż. Mieczysław Sikorski.
1935 - 1937 inż. Edward Benken - inż.Teodor Markiewicz.
1937 - 1939 inż. Kazimierz Wolski.
1945 - 1953 mgr inż.Witold Statkiewicz.
1953 - 1957 mgr Jan Paweł Radomski.
1957 - 1958 p.o. dyr Tadeusz Knapiński.
1958 - 1963 inż.Zbigniew Dziudziel.
1963 - 1984 inż.Mieczysław Prokopiak.
1984 - 1990 mgr Jadwiga Wekka.
1990 - 1992 mgr Henryk Zieliński.
1992 - 2006 mgr Wacław Wiesław Caban.
2006 - mgr Donat Marszałek.

.