HISTORIA SZKOŁY

Kalendarium ważniejszych faktów z życia szkoły
01.08.1920 Utworzenie Państwowej Niższej Szkoły Techniczne
01.09.1926 Reorganizacja szkoły w Państwową Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową.
1922-1929 Lata budowy warsztatów szkolnych
1929 Powołanie Państwowego Gimnazjum Technicznego w nowo wybudowanym gmachu szkoły i warsztatów przy ul.Rolińskiego (Ogniowa)
1935 Powstanie Państwowego Gimnazjum Mechanicznego z dwoma wydziałami: mechanicznym i elektrycznym.
1939-1944 Zawieszenie działalności szkoły: szpital wojskowy w budynku szkolnym, a w warsztatach fabryka naprawy broni ręcznej i mechanicznej.
10.1944 Spalenie budynku warsztatów przez Niemców.
1945 Rozpoczęcie odbudowy i wyposażenia szkoły i warsztatów szkolnych
  • reaktywowanie Państwowego Gimnazjum Elektrycznego
  • uruchomienie Państwowego Liceum Mechaniczneg
1949-1951 Zespół Szkół Mechanicznych nosi nazwę:
Państwowe Kujawskie Zakłady Naukowo - Techniczne we Włocławku
1951 Utworzenie Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego
1961-1969 Lata istnienia Studium Nauczycielskiego o kierunku mechanicznym.
1970 IV Zjazd Absolwentów w 50 rocznicę działalności szkoły nadanie imienia i ufundowanie sztandarów TPP- Władysława Spasowskiego.
1970 Powołanie Pedagogicznej Szkoły Technicznej
1975 Przemianowanie Pedagogicznej Szkoły Technicznej na Pedagogiczne Studium Techniczne.
1976 Utworzenie Studium Wychowania Przedszkolnego na podbudowie LO i Technikum dla Pracujących Robotników na podbudowie ZSZ
1976 Przyjęcie nazwy Zespół Szkół Zawodowych dla wszystkich typów placówek oświatowo-wychowawczych mieszczących się w szkole:
  • PSTT
  • SWP
  • Technikum dla Pracujących Robotników ZSZ nr 1.
1986 Powołanie 6-letniego Studium Nauczycielskiego na podbudowie szkoły podstawowej.
1990 Utworzenie kierunków: konfekcjonowanie tkanin i eksploatacja pojazdów samochodowych dla jednego rocznika oświatowego PST
1991 Powołanie Liceum Ogólnokształcącego o profilu pedagogicznym
1993 Utworzenie 3-letniego Technikum Mechanicznego o specjalności
  • obróbka skrawaniem na podbudowie ZSZ i Policealnego Studium
  • Zawodowego o kierunkach: ochrona środowiska i informatyka
1994 Uruchomienie 5-letniego Technikum Mechanicznego
1995 V Zjazd Absolwentów w 75-lecie istnienia szkoły
1996 Zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Technicznych.
1999 Utworzenie liceum ogólnokształcącego o kierunku informatycznym oraz liceum technicznego
2000 VI Zjazd Absolwentów w 80-lecie istnienia, szkoła otrzymała nowy sztandar
2002 Utworzenie liceum profilowanego o kierunkach:
  • zarządzanie informacja
  • społeczny

Utworzenie 4-letniego technikum o specjalizacji:
  • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie