KRONIKA ZJAZDÓW SZKOŁY

1928
Zjazd Absolwentów Państwowej Niższej Szkoły Technicznej.
1953
II Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum Mechanicznego, Państwowych Kujawskich Zakładów Techniczno - Naukowych.
1960
III Zjazd Absolwentów Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego wmurowanie w hallu Szkoły tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Nauczycieli zamordowanych w czasie II wojny światowej.
1970
IV Zjazd Absolwentów Szkół Technicznych - nadanie imion: Władysława Spasowskiego Technikum Przemysłowo-Pedagogicznemu i Maksymiliana Tytusa Huberta Zasadniczej Szkole Zawodowej.
- wmurowanie tablic pamiątkowych w hallu auli szkolnej poświęconych Bohaterom Szkół.
- ufundowanie sztandarów szkolnych.
- dekoracja sztandarów TPP, TM, ZSZ medalami Za zasługi dla rozwoju miasta.
1995
V Zjazd Absolwentów
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej organizatorowi i pierwszemu Dyrektorowi Szkoły po II wojnie światowej, mgr inż.Witoldowi Statkiewiczowi
- nadanie imienia W.Statkiewicza auli szkolnej.