POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH

Technik informatyk

(jedna klasa, język angielski) - 2 letnie.

Technik BHP

(jedna klasa, język angielski; dla absolwentów technikum).


INFORMACJE ORGANIZACYJNE :
Kandydaci do studium składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty :
Termin składania podań upływa z dniem 15 sierpnia.

Kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.