PROPONOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2006-2007


Dla absolwentów gimnazjówTYP SZKOŁY ZAWÓD SPECJALNOŚĆ CZAS NAUKI
Liceum Profilowane zarządzanie informacją 3 lata podanie
socjalny 3 lata podanie
Technikum technik informatyk 4 lata podanie
technik mechanik - prog. obrabiarek sterowanych numerycznie 4 lata podanie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa mechanik monter maszyn i urządzeń 3 lata podanie


Dla absolwentów liceum ogólnokształcących i techników zawodowych


TYP SZKOŁY ZAWÓD SPECJALNOŚĆ CZS NAUKI
Szkoła policealna technik informatyk 4 semestry podanie
technik bhp-wieczorowe (dla absolwentów technikum) 2 semestry podanie
Szkoła policealna
technik bhp-dzienne (dla absolwentów liceum)               3 semestry podanie


Dla absolwentów LP lub ZSZ


TYP SZKOŁY ZAWÓD SPECJALNOŚĆ CZS NAUKI
Szkoła policealna technik informatyk (po LP -zarządzanie inf.) 1 rok podanie
opiekunka dziecięca (po LP -profil socjalny) 1 rok podanie
Liceum uzupełniające (po ZSZ) LO 2 lata podanie
Technikum technik mechanik (po ZSZ) 3 lata podanieDruk skierowania na badania lekarskie pobierz