TECHNIKUM ZAWODOWE

Technikum 4-letnie przyjmuje zgłoszenia na następujących warunkach :

Kandydaci składają podania o przyjęcie do wybranej szkoły za pośrednictwem macierzystych szkół lub bezpośrednio do sekretariatu uczniowskiego Zespołu Szkół Technicznych.

W technikum informatycznym realizowane są przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe np.
W technikum informatycznym
Urządzenia techniki Komputerowej-omówienie są zasad pracy komputera i urządzeń peryferyjnych. Przeprowadza się zajęcia praktyczne ; montarzu komputerów itp.
Programowanie obiektowe- nauka programowania w języku C++.
Systemie operacyjnym- obsługa systemu Windows i linux.
Grafika komputerowa. itp
W technikum mechanicznym
Programowanie obrabiarek numerycznych-układanie procesów technologicznych oraz pisanie programu na symulatorze do realizacji danych procesów.


Oferujemy:
- bezpłatne zajęcia dodatkowe (wyrównawcze) dla uczniów klas pierwszych,
- 2 pedagogów służących pomocą wychowawczą,
- szkołę monitorowaną w związku z tym bardziej bezpieczną,
- sklepik szkolny oferujący napoje, jedzenie oraz artykuły szkolne,
- udział w imprezach sportowych,
- szkołę całkowicie bezpłatną,
- pomoc materialną dla uczniów spoza miasta,
- zajęcia na pierwszą zmianę,
- cotygodniowe dyżury nauczycieli-wychowawców,
- popołudniowe dyżury dyrektorów,
- język angielski, niemiecki, rosyjski (do wyboru),
- dostęp do internetu (5 pracowni komputerowych),
- szkolny internat,
- uczniowie posiadają identyfikatory,
- przyjęcia bez dodatkowych egzaminów,
- można uzyskać uznawane w krajach Unii Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy ECDL,
- praktyka w warsztatach szkolnych (dla uczniów ZSZ),